Algemene voorwaarden Praktijk Daisy – Behandelingen/consulten

Om de workshops en 1-op-1 afspraken zo prettig mogelijk te laten verlopen en eventuele onduidelijkheden
weg te nemen, hierbij een overzicht van de algemene voorwaarden.

Bij aanmelding voor een workshop of 1-op-1 afspraak ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Artikel 1 – Gezondheid
1. Indien je onder behandeling bent van een arts, fysiotherapeut etc., gelieve dit te melden bij de behandelaar/docent.
2. Je blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor je welzijn. De behandelaar/docent is niet verantwoordelijk voor enig letsel, opgelopen tijdens een behandeling of workshop. Let goed op eigen grenzen en geef tijdig aan als iets niet prettig is of pijn doet.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid
1. De behandelaar/docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel tijdens of na de behandeling/workshop.
2. De behandelaar/docent is niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing van kostbaarheden.

Artikel 3 – Wijzigingen
1. Praktijk Daisy behoudt zich het recht om bij afwezigheid van de behandelaar/docent ervoor te kiezen de behandeling/workshop door te laten gaan onder leiding van een andere (inval-) behandelaar/docent.
2. Praktijk Daisy behoudt het recht tijden te wijzigen.

Artikel 4 – Boeken
1. Deelname aan een behandeling/workshop is pas definitief wanneer de betaling voor aanvang van de workshop is ontvangen.

Artikel 5 – Annuleren
1. Bij annulering van een 1-op-1 afspraak of workshop meer dan 24 uur van tevoren, wordt het bedrag voor deelname volledig gerestitueerd.
2. Bij annulering vanaf 24 uur van te voren, zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.